Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής – Κοιμητηρίων

Στην είσοδο των κοιμητηρίων της Νέας Ηρακλείτσης, δεσπόζει το Παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής. Κτίσθηκε το πρώτον στην δεκαετία του 1950 με δαπάνη της Οικογένειας Γ. Μάρτου. Με την πάροδο όμως των χρόνων και λόγω της φθοράς που είχε υποστεί, το παρεκκλήσιο διαβρώθηκε σε τέ...
Read More →