ΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Ο  σαραντάχρονος  κληρικός  π Θωμάς  Ανδρέου έκανε   για  μια ακόμη φορά το άλμα  του. Με εφαλτήριο  την  ακαδημαϊκή  και θύραθεν    παιδεία του,   την ποιμαντική του  εμπειρία και κυρίως την θέληση   του  να  μοιρασθεί σκέψεις και προβληματισμούς  μ’ άλλους...
Read More →