mitropolitisΌ Σεβ. Μητροπολίτης Έλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον ‘Ιωάννης) Αβαγιανός έγεννήθη είς Μεσαγρόν Λέσβου τω 1947. Εσπούδασεν εις τήν Θεολογικήν Σχολήν Αθηνών. Διάκονος εχειροτονήθει τω 1973 καί Πρεσβύτερος τω 1977. Υπηρέτησεν ώς Ίεροκήρυξ εις τάς Ι. Μητροπόλεις Φλωρίνης, Μυτιλήνης καί εις τήν Ι.Αρχιεπ. Αθηνών, ένθα άπεσπάσθη εις τήν Ριζάρειον Εκκλησ. Σχολήν ώς εφημέριος, πνευματικός, Δ/ντής του Οικοτροφείου καί Καθηγητής. Ειργάσθη καί ώς κωδικογράφος της Ί. Συνόδου. Ήσχολήθη επισταμένως μέ τήν συγγραφήν δημοσιεύσας πλείστας μελέτας, δυο συλλογάς γραπτών κηρυγμάτων, καθώς καί μεταφράσεις. Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως εξελέγη τήν 26ην Απριλίου 2004.